«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Байланыштар

Чуй, 114 Бишкек
0312 62 39 25

Сатуу түйүндөрү