«Мамлекеттик лотереялык компания»
мамлекеттик ишканасы

Государственное предприятие
«Государственная лотерейная компания»

Утушка ээ болгон билет номерлеринин комбинациялары төмөндөгүдөй
(көрсөтүлгөн цифралар билет номериңиздин акыркы цифралары менен дал келсе, утушка ээ болосуз):
  • 1-тур: утуш 200 сом – ....5
  • 2-тур: утуш 500 сом – ...11
  • 3-тур: утуш 1000 сом – ..687
  • 4-тур: утуш IPhone X (10 адам утушка ээ болду) – .4540
  • 5-тур: Toyota Camry 70 баш байгеге ээ болгон билеттин номери – 89762

Сатуу түйүндөрү